Enivrez-Vous | Berus jer

En fransk-dansk poetisk koncert med moderation

Mads Elung-Jensen, tenor
Gad Kadosh, klavier
Tore Leifer, moderation

Premiere 9. april 2021 på den franske ambassade i København

Klassiske og moderne værker til digte af blandt andre Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud og Emil Årestrup

Nye værker af Niels Rosing-Schow, Peter Bruun og Michel Petrossian

Enivrez-Vous – Berus jer er en poetisk koncert med moderation. Koncertens danske og franske værker kredser tematisk om beruselse og ekstase, som det fandt udtryk i den modernistiske bevægelse i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede.

I koncerten blandes klassiske modernistiske franske og danske hovedværker med nykomponerede værker til digte fra den modernistiske epoke.

Den franske modernisme er en af de mest spændende og fornyende tidsaldre i musikkens og poesiens verden. For mange af hovedaktørerne var det ikke blot væsentligt at skabe kvalitetsværker, men også at bryde konventionelle rammer og være en afspejling af hvad kunstnerne så som det samfundsmæssige forfald.

Hoved- og titelværket i koncerten er den franske digter Charles Baudelaires (1821-1867) digt Enivrez-Vous – Berus jer, som den danske komponist Niels Rosing-Schow sætter i musik.

Charles Baudelaires provokerende svar i digtet Enivrez-Vous – Berus jer på ”tidens skrækkelige byrde, der knuser jeres skuldre og knuger jer til jorden” er at ”beruse jer uden ophør”, ”i vin, i poesi, i dyd, som I vil. Men berus jer”.

Emil Aarestrups digt ”Til en Veninde” der blev sat i musik af Peter Heise i 1878 omkranses af to andre erotiske digte, ”Angst” og ”Dødsstraffen”, sat i musik af den franske komponist Michel Petrossian, og den danske komponist Peter Bruun sætter digte af Arthur Rimbaud i musik.

Derudover består koncerten af værker til digte af blandt andre Paul Verlaine, Paul Eluard og Guillaume Apolinaire, sat i musik af blandt andre Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel og Francis Poulenc samt danske sange af blandt andre Peter Heise (fra Erotiske digte) og P. E. Lange-Müller (fra 5 franske sange).

Den danske tenor Mads Elung-Jensen synger, akkompagneret af den fransk-israelske pianist Gad Kadosh. Programmedarbejder ved Danmarks Radio Tore Leifer.

 

Baggrund

I 2018 satte Mads Elung-Jensen, Tore Leifer og Peter Bruun fire danske og tysksprogede værker sammen der alle kredser om fascismens fremmarch og Auschwitz’ og Hiroshimas rædsler og ikke mindst om den enkelte kunstneres rolle over for en militær overmagt. De bestilte nye værker hos Peter Bruun og hos den tyske komponist Alexander Muno.

Koncerten ”Vort svage Mod” lagde stor vægt på moderationen, indførelsen i digternes og i komponisternes verden. Denne vægtning var meget givende, og værkerne stod meget klare og spændende, også for et ikke specialiseret publikum. Koncerten blev opført både i Danmark og på den danske ambassade i Berlin og kunstnerne kunne glæde os over en meget stor begejstring for det vanskelige stof, både hos publikum og hos anmeldere.

Til 200-året for Baudelaires fødsel i 2021 planlægger vi at sætte en både klassisk, kvalitetsfuld og udfordrende koncert sammen, der på linje med de modernistiske digtere sætter fokus på beruselsen og ekstasen. Også i vores tid kan det i høj grad være provokerende at vælge den berusende flugt frem for at søge af agere i den overmægtige virkelighed. 

EnivrezVous
Il faut être toujours ivre.Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
   Mais de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise. Mais enivrezvous.
   Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront: “Il est l’heure de s’enivrer! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrezvous; enivrezvous sans cesse. De vin, de poésie, de vertu, à votre guise.”

Charles Baudelaire (Paris Spleen, 1864)

Berus jer
Man bør altid være beruset. Alting beror på det; det er den eneste opgave. For ikke at mærke tidens skrækkelige byrde, der knuser jeres skuldre og knuger jer til jorden, må I beruse jer uden ophør.
   Men i hvad? I vin, i poesi, i dyd – som I vil. Men berus jer.
   Og dersom det undertiden skulle hænde, på et slots trapper, på en grøftekants grønne græs, i jeres stuers tungsindige ensomhed, at I vågner, og rusen allerede er taget af eller helt forsvundet, spørg så vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret, alt det som flygter, alt det som sukker, alt det som rinder, alt det som synger, alt det som taler, spørg hvilken time det er: og vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret vil svare jer: “Det er beruselsens time! For ikke at blive mishandlede trælle, så berus jer; berus jer uafladeligt! I vin, i poesi, i dyd – som I vil.”

Oversættelse: Jens Louise Petersen

 

Enivrez-vous – planlagt program

Gabriel Fauré/Charles Baudelaire Clair de lune

P.E. Lange-Müller: Six anciennes chansons d’amour: Belle qui m’avez blessé

P.E. Lange-Müller: Six anciennes chansons: Ha, belle blonde

Claude Debussy/Paul Verlaine: Il pleure dans mon coeur

Michel Petrossian/Emil Årestrup Dødsstraffen / Peine de Mort Uropførelse

Peter Heise/Emil Årestrup Til en veninde

Michel Petrossian/Emil Årestrup Angst/Anxiété Uropførelse

Henri Duparc/Charles Baudelaire: La vie antérieure

Niels Rosing-Schow/Charles Baudelaire Enivrez-vous Uropførelse

Maurice Ravel/Paul Verlaine : Un grand sommeil noir

Maurice Ravel/Paul Verlaine Sur l’herbe

Poul Rovsing Olsen/Charles Baudelaire: Parfum exotique

Poul Rovsing Olsen/Charles Baudelaire: De profundis

Peter Bruun/Arthur Rimbaud: Deux Poemes Uropførelse

Francis Poulenc/Guillaume Apollinaire: Bleuet

Bodil Heister/Sophus Claussen: Trappen til Helvede / L’escalier à l’enfer

Bodil Heister Heister/Claussen: Ekbátana

 

 

Mads Elung-Jensen